1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

30. výročí sametové revoluce

DSC09895Na druhém stupni jsme projektový den ve středu 13. 11. věnovali 20. století. Vzhledem k náročnosti tématu si děti v dějepise a výchově k občanství nejdříve vytvořily časovou osu s významnými událostmi, k čemuž jim dopomohly tematické obrázky umístěné na dveřích učeben.

Tentokrát jsme zapojili i rodiče. Děti dostaly za úkol promluvit si s pamětníkem předrevolučních dob. Ptaly se například: kolik co stálo, čím se jezdilo a kam, jaké byly tehdy mobily…. Díky tomu se děti dozvěděly přímo od rodinných příslušníků, jaké to tenkrát bylo, a doufejme, že se rodiče a prarodiče rozpovídali. Odpovědi na některé otázky z rozhovorů si v podobě grafu můžete prohlédnout na výstavce ve vestibulu školy. DSC09908

Samotný projektový den „Cesta ke svobodě“ pak probíhal ve vylosovaných skupinách žáků 6.-9. tříd. Děti procházely s pracovním listem různá stanoviště. Dozvěděly se zde nejen o roce 1989 – Palachově týdnu a sametové revoluci, ale i o významných událostech roku 1939, 1948, 1968. Seznámily se s Chartou77 i peticí Několik vět. Poznaly osud Jana Opletala, Jana Palacha, Milady Horákové i Václava Havla. Na osudech mnoha dalších osob pak pochopily pojmy: perzekuce, kolektivizace, železná opona. Vyzkoušely si pomocí kopíráku práci samizdatu a spočítaly si, zda bylo za socialismu levněji. Dopoledne bylo  náročné pro děti i učitele, ale za znalosti a pocity, které projekt zprostředkoval, to stálo.DSC09903

Připojili jsme se také k projektu Festival svobody – v přízemí školy jsme instalovali výstavu k 30 výročí revoluce. V pátek 15.11 se s deváté ročníky zúčastnily komentovaného promítání organizace Post Bellum, která v projektu Paměť národa shromažďuje vzpomínky pamětníků.

DSCN7397

  

Projektový den

DSC09838Ve středu 13. 11. 2019 proběhlo na prvním stupni naší školy projektové vyučování na téma finanční gramotnost. Žáci prvních a druhých tříd „nakupovali“ v hračkářství, potravinách, papírnictví a zverimexu. Starší žáci se zabývali rodinným rozpočtem. Páťáci a čtvrťáci představovali rodiče a třeťáci jejich děti. Příjem rodiny rozdělili na povinné, nutné a zbytné výdaje. Na závěr si děti zahrály deskové hry s finanční tématikou. Ať žije škola hrou!

Halloween 2019


Dne 31. 10. 2019 se u nás ve škole konal Halloween. Tuhle akci pořádaly 9. ročníky a učitelé pro šesté ročníky. Šesťáci se mohli těšit na strašidelná stanoviště. Žáci se rozdělili do skupinek a spolu se svým průvodcem obcházeli jednotlivá stanoviště, kde mohli poznávat strašidelná zvířata, ochutnávat koření nebo sledovat strašidelná videa. Na konci nás čekala strašidelná stezka v šatnách. Na závěr dostal každý diplom a muffin. Celá akce se všem šesťákům líbila a už teď se těšíme, až budeme pořádat v 9. třídě Halloween my.
Denis Orság, 6.B

Fotografická soutěž ke Dni stromů

amlie bureov2V souvislosti se Dnem stromů, kterým si 20. října připomínáme jejich obrovský význam, proběhlo na naší škole mnoho aktivit. V rámci Ekologických praktik si žáci 6. A prohlédli výstavu na stromech s názvem "Cena kakaa", osmáci se zapojili do akce "Podpoř správného broučka"  a zasadili 800 stromků. Téma stromů prolínalo mnoha předměty. Všichni žáci školy měli možnost zapojit se do výtvarné a fotografické soutěže. Celkem se zúčastnilo 38 dětí. Ve středu 6. listopadu mohli všichni hlasovat o nekrásnější fotografii. Výsledky byly následující: 1. stupeň: 1. místo - Dominik Kotrla, 2. místo Radim Sačko, 3. místo - Kateřina Konečná, 4. místo - Daniela Kabeláčová. 2. stupeň: 1. místo - Amálie Burešová, 2. místo - Adéla Rončáková, 3. místo - Matyas Vrečka, 4. místo - Markéta Krupová. Zvláštní ocenění získaly Kateřina Konečná a Viktorie Konečná za své krásné modely stromů.

Turnaj v miniházené – 2. třídy

V pátek 1. listopadu  2019 se uskutečnil turnaj v miniházené určený dětem druhých tříd. Naši školu reprezentovala 2 družstva. Družstvo ,,Zelené kobylky''ve složení Ondřej Obrátil, Miroslav Plešek, Michal Zetek, Jiří Nohýl, Michal Šimek a Šimon Pisárek v konkurenci 8 družstev celý turnaj vyhrálo. Druhé družstvo ,,Modré kobylky'' ve složení Alžběta Surá, Jakub Válek, Jan Tiefenbach, Michael Kazík, Tadeáš Tvarůžek, Tamara Janošková a Emílie Kunčická vybojovalo  krásné 3. místo. Všem dětem děkujeme za výborné výsledky a vzornou reprezentaci školy.

Vyjádření ke stávce

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat o postoji pedagogů naší školy ke středeční stávce. Ztotožňujeme se s požadavky odborů, vadí nám neplnění vládních slibů i zkreslené informace v médiích o růstu platů ve školství. Jde nám však hlavně o koncepční změny, které by pomohly českému školství a umožnily mu tak plnit společenskou roli, která mu náleží. Po vzájemné dohodě se ke stávce formou uzavření školy nepřipojíme, škola zůstává v běžném provozu.

Hledej

Nepřehlédněte

Dne 19. 11. proběhnou třídní schůzky a konzultace a také volby do Školské rady.   

 

Seznam sešitů pro 2. stupeň na školní rok 2019/20

zde

  

-------------------------------------- 

 

   Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 najdete na Úřední desce v sekci      O škole

 

--------------------------------------- 

  

Schválený rozpočet naší školy na rok 2019 je v sekci Úřední deska.

 

 

 


 

 

sablony

 stonozka

ekovychova

ovocedoskol

proskoly